Goed co-makership heeft tijd nodig

Goed co-makership heeft tijd nodig

Marco van den Ende – projectleider woningverbetering, Ymere

“Vanuit Ymere leid ik, samen met de projectleider van Dura Vermeer, de technische kant van een woningverbeteringsproject. Voordat we beginnen, inventariseren we de bestaande toestand van een wijk of project aan de hand van 5 KPI’s: veiligheid, staat van de installaties, duurzaamheid, interieur en de staat van onderhoud. Dan kijken we: wat zijn mogelijkheden voor verbetering? We doen een haalbaarheidsonderzoek. Dat is altijd een spel van afwegingen en keuzes maken: wat gaan we doen en voor welk geld, hoe maken we onze ambities zo optimaal mogelijk waar?

Vanaf begin betrokken

Voorheen deden wij zelf eerst het haalbaarheidsonderzoek en pas daarna zochten we een aannemer voor het project. Nu is Dura Vermeer als co-maker vanaf het begin betrokken. Hiermee beogen we tijdwinst en het vermijden van dubbel werk. Ook leggen we nu zo vroeg mogelijk de kennis en kunde daar neer waar hij zit. Daarmee kunnen we ook het proces richting onze huurders soepeler laten verlopen.
Wij zien deze werkwijze als oplossing om op termijn goedkoper en efficiënter te kunnen werken. Dat hebben we nog niet echt behaald, maar de samenwerking en het soepel laten lopen van processen gaat in ieder geval steeds beter.
Voor elk project spreken we ambities met elkaar af, verbonden aan de 5 KPI’s. Worden die behaald, dan kan de aannemer uiteindelijk maximaal 3% winstuitkering krijgen (0,5% per KPI). Wanneer de co-maker in de uitwerking van het plan bezuinigingen kan behalen, staat er nog een hogere winstmarge tegenover.

Steeds meer begrip

We krijgen steeds meer begrip voor elkaars belangen. Die verschillen nogal eens maar uiteindelijk gaan we voor hetzelfde doel. Het heeft even geduurd voordat Dura Vermeer begreep waarom wij bijvoorbeeld bepaalde beslismomenten in het proces hebben die lang kunnen duren. Omgekeerd hebben wij ook meer begrip gekregen voor zaken aan de kant van de bouwer.

Elkaar vinden in verwachtingen

Of ik het andere corporaties zou aanraden in co-makership te werken? Jazeker. Maar je moet je wel realiseren dat je tijd en moeite moet investeren voordat de samenwerking echt goed werkt. In de traditionele vorm van bouwen legden we veel dingen vast om als corporatie strak te kunnen sturen. Nu laten we dat los maar moeten we er naar elkaar wel voor zorgen dat de verwachtingen over en weer helder zijn. Je moet elkaar daarom zien te vinden. Niet alleen inhoudelijk op projecten, maar ook op de verwachtingen die je hebt over de samenwerking. Stem samen af: hoe zie jij de samenwerking en wat verwachten we van elkaar in bepaalde fases?”

Contact

Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267
3004 EG Rotterdam

Vragen over ketensamenwerking met Dura Vermeer? Bel of mail:

Vragen? Bel of mail:

Henk Minnaard
h.minnaard@duravermeer.nl
06 53 59 98 91

We hebben uw formulier ontvangen!