Versnellen door samen te werken

Versnellen door samen te werken

Henk Minnaard – teamleider Dura Vermeer

“Het grote voordeel van de ketensamenwerking met Ymere is dat alle betrokken partijen bij een bouwproject vanaf het begin zijn aangehaakt. Zo kun je als het ware een ‘versnellingsteam’ vormen om projecten sneller in voorbereiding en uitvoering te krijgen. Als dat goed gaat, en je bereikt acceleratie met je team, dan is dat heerlijk.

Andere manier van werken

Omdat je als bouwer en als corporatie hetzelfde doel hebt, praat je makkelijk met elkaar. Dat maakt ook dat verwachtingen hoger zijn en dat je geprikkeld wordt nog beter na te denken over de dingen die je doet binnen een project, en waarom. Werk je in een ketensamenwerking, dan vraagt dat een andere manier van werken en denken. Het is niet meer ‘hullie’ en ‘zullie’, maar met elkaar meedenken. Om die verandering in denken en werken te ondersteunen, hebben we een ketenacademie opgericht. Daarin leren deelnemers over wat ze anders kunnen doen, bijvoorbeeld hoe ze anders kunnen communiceren. Ook focussen we in een masterclass op bepaalde onderdelen als circulaire economie en klantvriendelijkheid. In de academie delen we kennis met elkaar, dus ook tussen bouwers en corporatie. Dat is best spannend, want je geeft wat van jezelf prijs.

Dezelfde visie en fysieke samenwerking

Een co-makership is volgens mij succesvol als je ervoor zorgt dat je continu dezelfde visie hebt op de samenwerking. En de samenwerking valt of staat met echte fysieke samenwerking. Wij hebben bij de meeste projecten een wekelijkse projectdag. Dan werken we samen, overleggen we, lunchen we samen en praten we bij. Zo kun je elkaar gaan versterken en aanvullen. We houden ook goed in de gaten hoe alle betrokkenen in het team staan. Een standaard bespreekpunt tijdens overleggen is de vraag ‘hoe gaat het in het team?’ Op momenten dat het spannend wordt binnen een project, is het fijn te weten hoe iemand in de wedstrijd zit.” 

Contact

Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267
3004 EG Rotterdam

Vragen over ketensamenwerking met Dura Vermeer? Bel of mail:

Vragen? Bel of mail:

Henk Minnaard
h.minnaard@duravermeer.nl
06 53 59 98 91

We hebben uw formulier ontvangen!