Vertrouwen en eerlijkheid recept voor succes

Vertrouwen en eerlijkheid recept voor succes

Nefii el Kanfoud – hoofduitvoerder Dura Vermeer

“Werken in co-makership is echt een stap vooruit in de bouw. Je gaat een langdurige samenwerking aan die zorgt voor meer continuïteit in de aanpak van projecten. Het gebeurt nog te veel dat na een project alle opgedane kennis in een dossier wordt gezet dat vervolgens verdwijnt in een archiefkast. Dan moet je bij nieuwe projecten steeds weer het wiel uitvinden. Daar wordt niemand beter van, wij als bouwer niet en zeker ook onze opdrachtgevers niet.

Kennisdeling heeft voordelen

Ik ben een groot voorstander van ketensamenwerking, zoals we die nu met Ymere hebben. Dat moeten we meer gaan doen. De kennisdeling die er in zo’n samenwerking plaatsvindt, levert zoveel op. Als bouwer kunnen wij al heel vroeg in het proces onze kennis en ervaring inzetten. Plannen worden gedeeld en we mogen onze eigen inbreng leveren. Dat is heel wat anders dan het simpelweg uitvoeren van zaken die een opdrachtgever al bedacht heeft.

Onderaannemers positief

Ook onderaannemers, onze bouwpartners, mogen al vroegtijdig aansluiten en meedenken. Ik hoor van hen alleen maar positieve verhalen. Ook zij vinden het prettig dat ze hun specifieke kennis mogen inbrengen. Voor bewoners heeft het werken in een ketensamenwerking ook voordelen: uiteindelijk kunnen we op deze manier projecten sneller opleveren, met een hoge kwaliteit.

Succesvolle samenwerking

Vertrouwen, transparantie en eerlijkheid zijn de belangrijkste onderdelen van succesvol co-makership. Als je dat niet hebt met elkaar, dan wordt het voor iedereen een moeizaam traject. Lukt het met vertrouwen, eerlijkheid en transparantie te werken, dan geloof ik er heilig in dat de samenwerking succesvol is.”

Contact

Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267
3004 EG Rotterdam

Vragen over ketensamenwerking met Dura Vermeer? Bel of mail:

Vragen? Bel of mail:

Henk Minnaard
h.minnaard@duravermeer.nl
06 53 59 98 91

We hebben uw formulier ontvangen!