Wat is ketensamenwerking?

Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking (ook wel co-making) is project overstijgend, klantgericht samenwerken met een gezamenlijk doel. hierbij doen alle partners in de gehele bouwketen mee op basis van transparantie en gelijkwaardigheid.

Ketensamenwerking is gebaseerd op prestatieafspraken, zoals klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, conditie van de panden, veiligheid en duurzaamheid. Een succesvolle ketensamenwerking vraagt van alle partijen een investering voordat je kostenbesparing realiseert. Door binnen de keten een gezamenlijk belang te creëren, investeert de gehele keten in de toekomst.

Gelijkwaardigheid

Onder ketensamenwerking verstaan wij een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. De sleutel tot een succesvolle ketensamenwerking is elkaar vertrouwen in een open, transparante samenwerking en met het gezamenlijke doel voorop. Door de gezamenlijke inbreng van kennis en innovatie realiseren we meer kwaliteit tegen lagere kosten.

Wij werken met vaste teams in de hele keten. Een vast team van Ymere en van Dura Vermeer, maar ook met bouwpartners. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit maar ook tijd en ruimte om te verbeteren en te leren en innoveren.

Voor Ymere, Dura Vermeer en onze bouwpartners streven wij naar:

  • Het realiseren van een hogere kwaliteit en continue verbetering
  • Klant- en bewonerstevredenheid en medewerkerstevredenheid
  • Lagere integrale kosten
  • Een beter rendement en continuïteit

Co-making Academy

De samenwerking in Co-making is voor veel medewerkers nieuw. De waarden die hierbij horen zijn klantgerichtheid, openheid, transparantie en een cultuur waarbij het openlijk spreken over gemaakte fouten de regel is. De Co-makers hebben hiervoor de Co-making Academy opgericht. Deze Academy bestaat uit een programma om te leren samenwerken. Vanuit iedere partij zijn twee coaches opgeleid die de overige leden in de projectteams door het programma heen leiden.

Het creëren van de ideale keten(samenwerking) gaat gepaard met een gedragsverandering. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Van individueel naar gezamenlijk belang
  • Van controle naar kwaliteitsborging
  • Van korte termijn denken naar een lange termijn relatie
  • En naar een eerlijk en transparant proces

Werken in een ketensamenwerking heeft veel voordelen

Lees meer over de voordelen….

Contact

Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267
3004 EG Rotterdam

Vragen over ketensamenwerking met Dura Vermeer? Bel of mail:

Vragen? Bel of mail:

Henk Minnaard
h.minnaard@duravermeer.nl
06 53 59 98 91

We hebben uw formulier ontvangen!