Voordelen

Werken in een ketensamenwerking heeft veel voordelen. De voornaamste zijn dat werkzaamheden sneller, beter, tegen lagere kosten én met blijere mensen tot stand komen.

Sneller

Door goed op elkaar ingespeelde vaste teams hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dat maakt dat werkzaamheden sneller en efficiënter gedaan worden. Door vroegtijdig met elkaar (opdrachtgever, bouwers, bouwpartners én eindgebruiker) om tafel te gaan, realiseren we snellere doorlooptijden. Dura Vermeer en Ymere maken samen de projectenplanning waardoor de projectenstroom voorspelbaarder en planbaarder wordt. 

Beter

Door te bouwen of renoveren in een ketensamenwerking maken we de plannen technisch beter, integraler en toekomstbestendiger. Goed op elkaar ingespeelde partners (en onderaannemers) leveren meer kwaliteit voor bewoners (veiligheid, duurzaamheid en minder overlast). Daarbij zijn er minder faalkosten en technische fouten tijdens het bouwproces.

Blijer

Van werken in een ketensamenwerking worden medewerkers blij. Én bewoners ook. De medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk omdat er een gelijkwaardige relatie is tussen de partners, ze vroeg in het bouwproces betrokken worden en ze samenwerken met mensen met wie ze dat al jaren doen. Bewoners zijn blij omdat ze een betere woning krijgen en goed geïnformeerd worden over het bouwproces waarin er altijd een persoonlijk aanspreekpunt voor ze is.

Kostenbesparing

Door de gezamenlijke inbreng van kennis en innovatie realiseren we meer kwaliteit tegen lagere kosten. Samen maken we scenariostudies en investeringsafwegingen. Zo beperken we de risico’s. Door te werken met vaste bouwpartners ben je minder afhankelijk van de marktwerking. Daarnaast besparen we kosten vanuit de TCO-gedachte (total cost ownership).

Innovatie

Wanneer ketenpartners voor langere tijd gaan samenwerken is het voor alle partijen van belang om kennis te delen en samen te zoeken naar ruimte voor innovatie en experimenten. Door de samenwerking in vaste teams, zijn deze teams in staat zich steeds verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

Meer vertrouwen

Ketensamenwerking is een lange termijn samenwerking op basis van vertrouwen, waarin partijen gelijkwaardig samenwerken. Vertrouwen, openheid en transparantie zijn belangrijk. Door de langdurige samenwerking leren de ketenpartners elkaar goed kennen waardoor ze op den duur kunnen lezen en schrijven met elkaar. Dat maakt ook blije werknemers!

Contact

Dura Vermeer Groep NV
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267
3004 EG Rotterdam

Vragen over ketensamenwerking met Dura Vermeer? Bel of mail:

Vragen? Bel of mail:

Henk Minnaard
h.minnaard@duravermeer.nl
06 53 59 98 91

We hebben uw formulier ontvangen!